Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt inwoners Emmen met woningschade

4 maanden geleden gepubliceerd

Inwoners van de gemeente Emmen die woningschade hebben door bodemdaling kunnen nu terecht bij de gemeente zelf. Sinds deze maand is Emmen aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds verstrekt leningen aan gedupeerden voor het herstel van hun huis onder gunstige voorwaarden.

Wat houdt de regeling in?

Emmen verstrekte al subsidie aan inwoners voor het doen van onderzoek naar woningschade. Echter, de kosten voor de reparaties moesten door de bewoners zelf worden betaald. Niet iedereen heeft het benodigde bedrag beschikbaar. De nieuwe regeling is vooral bedoeld voor diegenen die dreigen ‘tussen wal en schip te vallen’.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt leningen vanaf 2500 euro aan, met een looptijd van 30 jaar en een vaste rente. Deze lening kan enkel worden gebruikt voor herstel van de fundering en reparatie van onder meer scheuren, metselwerk en kozijnen.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de lening, moeten aanvragers zich melden bij zowel het Fonds als de gemeente. Bij een positieve beoordeling staat de gemeente borg voor 25 procent van het totaalbedrag. De eerste drie jaar betalen aanvragers geen rente over de lening, maar wel een afgesproken maandbedrag.

Achtergrond van de schade

Een groot deel van de gemeente Emmen bestaat uit hoogveengebied. Eind 2019 ontving de gemeente tientallen meldingen van schade aan en onder woningen. Na onderzoek door onderzoeksbureau Fugro in 2020, bleek dat de schades veroorzaakt werden door bodemdaling, verbouwingen en gebrekkige bouwconstructies. Ook het grootschalig onttrekken van grondwater in het gebied kan leiden tot inklinken van de bodem.

Sinds begin 2022 is er een serviceloket in het gemeentehuis van Emmen. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over schade aan hun woning door bodemdaling of voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een constructeur of een bodemadviseur.